Hướng dẫn thanh toán

Khi thanh toán, bạn có thể lựa chọn phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Vui lòng liên hệ số điện thoại: 0947890686 để rõ phương thức thanh toán
0947890686
Gọi ngay