Xe điện cũ Đức Duy - Nhà phân phối xe điện cũ cho các đại lý 64 tỉnh

Slide-0
Slide 1
Slide 2
Slide 4
Slide 3

Vespa Dibao - đen

6.300.000 đ 6.500.000 đ

Vespa Roma - xanh than

6.700.000 đ 7.100.000 đ

Vespa Hupai - kem

6.800.000 đ 7.100.000 đ

Vespa Nioshima - kem

6.799.999 đ 7.200.000 đ

Vespa - kem

6.800.000 đ 7.100.000 đ

Vespa Nioshima - trắng

6.300.000 đ 6.500.000 đ

Xman II - đen

5.800.000 đ 6.100.000 đ

Xmen Fuji - đỏ trắng

5.700.000 đ 6.000.000 đ

Xmen Espero - trắng xanh

5.300.000 đ 5.500.000 đ

Xmen Yadea - den

5.300.000 đ 5.500.000 đ

Zoomer Aima - nâu

4.300.000 đ 4.500.000 đ

Zoomer Seeyes - đen

4.500.000 đ 5.000.000 đ

Zoomer Seeyes - đỏ

4.500.000 đ 4.700.000 đ

Zoomer Anbico - xanh

4.700.000 đ 5.000.000 đ

Nijia - đen

3.200.000 đ 3.500.000 đ

Nijia S - trắng

3.200.000 đ 3.500.000 đ

Nijia - đỏ

3.200.000 đ 3.500.000 đ

Nijia - tím

3.000.000 đ 3.300.000 đ

Nijia - xanh dương

3.000.000 đ 3.300.000 đ

133S - xanh

4.300.000 đ 4.500.000 đ

133S plus - đen

4.800.000 đ 5.000.000 đ

133S plus - đỏ

4.500.000 đ 4.800.000 đ

Milan - đen

4.500.000 đ 4.700.000 đ

Milan Aima - đỏ

4.800.000 đ 5.000.000 đ

M133 nhập - đen

4.200.000 đ 4.500.000 đ
0947890686
Gọi ngay